O Nas, czyli trochę historii…

Grupa Odnowy w Duchu Świętym

pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

przy parafii Świętej Jadwigi w Chorzowie

Grupa powstała w październiku 1993 roku, jako owoc Misji ewangelizacyjnych Odnowy w Duchu Świętym, prowadzonych w naszej parafii przez o. Ryszarda Sierańskiego i o. Andrzeja Madeja w dniach 5 – 9. 10. 1993 r. Pierwszymi opiekunami grupy byli ówcześni wikarzy parafii św. Jadwigi, ks. Witold Kania i ks. Marian Neugebauer. Spotkania odbywały się w każdy poniedziałek po wieczornej mszy świętej początkowo w kościele, później w kaplicy Domu Sióstr Szarytek przy naszej parafii.
Po roku systematycznych spotkań na modlitwie członkowie grupy przeżyli pierwsze Seminarium Odnowy w Duchu Świętym (czyli rodzaj osobistych siedmiotygodniowych rekolekcji), zakończone 27. 02. 1995 r. modlitwą o wylanie darów Ducha Świętego. Kolejne seminaria przeżywaliśmy w 1996 i 1999 roku. Pierwszą liderką grupy była Bogumiła Mika, która równocześnie pełniła posługę animatora muzycznego.

Od września 1997 roku opiekę duszpasterską nad członkami grupy objął ks. Andrzej Hoinkis. W lipcu 1998 r. zorganizowaliśmy dziewięciodniowy wyjazd do Medjugorie, a w październiku tego samego roku trzydniowe rekolekcje w Jaworzu. We wrześniu 1999 r. przeżyliśmy wspólne rekolekcje w Czernej.

We wrześniu 2001 roku opiekunem grupy został ks. Ryszard Noras. Zmieniła się również osoba lidera oraz terminy spotkań. Od października 2001 r. spotykaliśmy się w środy o godzinie 20.00 (nadal w pięknej kaplicy u Sióstr), a naszą odpowiedzialną została Jolanta Kazak. W tym czasie też przeżyliśmy kolejne seminarium, prowadzone z pomocą członków grupy Odnowy z parafii Świętego Antoniego.

W 2002 r. rozważaliśmy tajemnicę Bożego miłosierdzia w oparciu o encyklikę Jana Pawła II Dives in misericordia. Wysłuchaliśmy konferencji dotyczących modlitwy różańcowej według listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae.
We wrześniu 2002 roku wróciliśmy do poprzedniego terminu spotkań, tj. poniedziałków.
Opiekę duszpasterską nad nami objął ks. Michał Kuś.

W czasie Wielkiego Postu 2003 r. przeżywaliśmy rekolekcje o Eucharystii. Dużą radością był dla nas fakt, że pod koniec rekolekcji dowiedzieliśmy się o ogłoszeniu nowej encykliki Ecclesia de Eucharistia.
Rok 2003 był dla naszej Grupy Odnowy w Duchu Świętym rokiem szczególnym, ze względu na przygotowania do październikowych obchodów dziesięciolecia naszego powstania. Staraliśmy się powiadomić wszystkie osoby, które kiedykolwiek brały udział w spotkaniach, naszych kolejnych opiekunów i sympatyków. Zorganizowaliśmy spotkanie w dużej sali Domu Parafialnego przy ul. Chrobrego, rozpoczęte uroczystą Eucharystią, a zakończone agapą.
Rok ten był również szczególny z innego powodu. Jedna z nas, Izabela Rydz, wyjechała jako świecka misjonarka na roczne misje salezjańskie do Kenii, aby uczyć w tamtejszej szkole. Utrzymywaliśmy z nią kontakt telefoniczny i mailowy, ale przede wszystkim duchowy poprzez cotygodniową modlitwę, którą „wymienialiśmy się” razem z jej fotografią.

W maju 2004 roku przeżyliśmy tradycyjny Dzień Jedności Odnowy w Duchu Świętym w Murckach, w tym roku połączony z obchodami 25 rocznicy powstania Odnowy na Śląsku. Pod koniec września tego roku zorganizowaliśmy trzydniowe rekolekcje wyjazdowe w ośrodku „Idylla” w Jaworzu koło Bielska.
Od października 2004 r. modliliśmy się i rozważaliśmy tekst Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II na XIX Światowy dzień Młodzieży.
Po przyjeździe do Polski, w listopadzie 2004 roku, Iza Rydz zorganizowała wspaniały pokaz zdjęć ze swojego pobytu w Kenii.
W lutym 2005 roku wyjechała powtórnie na kolejną roczną posługę misjonarską.

Czas szybko płynie, więc w sierpniu 2005 musieliśmy pożegnać kolejnego opiekuna. Oczywiście wszyscy zastanawialiśmy się, kto zastąpi księdza Michała Kusia, który obecnie posługuje w parafii w Pszowie.
Ku naszemu zaskoczeniu, zechciał się Grupą zaopiekować od strony duszpasterskiej, nasz ksiądz Proboszcz Emanuel Pietryga.
Rok 2005 zakończyliśmy przeżyciem kolejnego Seminarium, które trwało 11 tygodni od października do grudnia.