Misje

[Widok wszystkich albumów]

 

Adresy stron poświęconych pracy misyjnej:

 

Dla osób chcących wesprzeć naszą misjonarkę w Tanzanii:

WPŁATY OFIAR/DAROWIZN/DATKÓW NA MISJE

(dotyczy Misjonarzy Świeckich)

 

PEKAO S.A. XIII O/Warszawa 94 1240 2034 1111 0000 0308 5215 
Jest to konto należące do Prowincji Polskiej Stowarzyszenia Misji Afrykańskich.
Wpłaty na to konto powinny zawierać tytuł: „Dla …. (imię i nazwisko MŚa)”.

Konta tego można użyć, gdy darczyńca nie chce odliczyć kwoty ofiarowanej od
podatku.

Ofiary przekazane dla MŚa za pośrednictwem tego konta nie podlegają rozliczeniu ze
strony obdarowanego, ani względem PP SMA ani SMA, CChW SOLIDARNI — NIE
TRZEBA zbierać rachunków. potwierdzeń wydanej kwoty. itp.

 

PEKAO S.A. X III O/Warszawa 72 1240 2034 1111 0010 0676 6921 
Jest to konto należące do SMA, Centrum Charytatywno — Wolontariackiego
„SOLIDARNI”.

Wpłaty na to konto powinny zawierać tytuł: „Wolontariat misyjny”.

Konta tego można użyć, gdy darczyńca chce odliczyć kwotę ofiarowaną od podatku.
(ale nie musi!!!).

Ofiary przekazane dla MŚa za pośrednictwem tego konta podlegają rozliczeniu ze
strony obdarowanego. względem SMA, CChW SOLIDARNI — TRZEBA zbierać
rachunki, potwierdzenia wydanej kwoty. itp.

 

GOTÓWKA

Kwoty przekazane w ten sposób są w całkowitej gestii obdarowanego i nie wymagają

rozliczeń ani względem PP SMA ani SMA, CChW SOLIDARNI.