Zaprzyjaźnione z Nami Wspólnoty

 

Wspólnota Czwartkowa przy Parafii Świętej Jadwigi w Chorzowie spotyka się raz w tygodniu w kościele. Modlitwa Uwielbienia odbywa się w KAŻDY czwartek po Mszy Świętej wieczornej. Spotkania mają charakter otwarty, zatem zaproszony jest każdy, kto w sercu swoim pragnie wychwalać Dobrego Boga. W ostatni czwartek miesiąca wspólnota prowadzi modlitwę na Mszy Świętej w intencji uzdrowienia duszy i ciała.

Strona internetowa:      www.mszaouzdrowienie.pl

 

Członkowie grupy Duszpasterstwa osób rozwiedzionych, które nie wstąpiły w ponowne związki oraz żyjących w separacji, spotykają się w Kaplicy Klasztoru Sióstr Szarytek przy ulicy Powstańców 45 w Chorzowie (w pobliżu kościoła Św. Jadwigi).

Strona internetowa:       Duszpasterstwo Osób Rozwiedzionych

 

W naszych spotkaniach modlitewnych i wyjazdach rekolekcyjnych współuczestniczą także ludzie z Grupy Modlitewnej Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Bieruniu.

Strona internetowa:      Odnowa w Duchu Świętym w Bieruniu Nowym

 

Przyjaźnimy się z członkami Ruchu Focolari (z wł. focolare – ognisko), których gościliśmy na naszych spotkaniach. Jest to katolicki ruch religijny założony w 1943 roku w Trydencie przez Chiarę Lubich. Aprobatę Stolicy Apostolskiej otrzymał w 1962, a wraz z dalszym rozwojem, w 1990. Ruch jest obecny w 182 krajach i liczy ponad 5 mln członków.

Strona internetowa:       www.focolare.pl

 

Niepubliczne Przedszkole Węgielek wychowuje swoich małych podopiecznych kształtując ich wolę w radosnej i pozytywnej atmosferze. Szczególną uwagę zwraca się na kształtowanie nawyków i postaw, ponieważ osiąganie dobrych wyników dydaktycznych jest konsekwencją dobrze realizowanego programu wychowawczego.

Strona internetowa:      Przedszkole Węgielek i szkoła Sternik